ЦИТАТИ ОТ КНИГАТА

ИЗ НЯКОИ ГЛАВИ    

  Всичко в човешкия дух е градивно, без значение дали е мъж или жена. Полът е само за земното ниво, но не и за другите духовни измерения. Най-високата точка в човешката цивилизация не е самият човек, а развитието на творческото начало у него. Подтикът за творчество е онова зрънце, което го развива и отличава от другите същности.
Умът е тази субстанция, която е във връзка с душата и я устремява към развитие. Той не е самостоятелен, а е облечен с качествата на силата, виталността, характера на човека. Неизменна част от него е познанието, което душата притежава и гради с всеки нов живот в прераждането си като човешка същност. Силата и слабостта в душата развиват ума, така че той да се разпростре в различни измерения на човешкото съществуване. Тук, на Земята не всичко е постижимо за ума. Има граница, която той не може да прескочи и е като в клетка. Ограничен е все пак в човека като материално същество на Земята, но играе огромна роля за развитието на характера, способностите и просперитета на човека.
 ***
 „ Движенията в пространството и във Вселената обединяват функциите и ролите на различните същности и в различен вид, форма, доколкото има такава все пак за вашето зрение земно. Безкрайният процес на създаване и разрушаване е генезисът на човешкото развитие тук на Земята.
Самото развитие води до нови колонии от духовни същности, които следват процеса на интеграция в пространството. Различните структури влияят на новите условия и те са предпоставка за крайния процес на одухотворяване, което настъпва с настъпване на края на интеграция на ум, душа, разум, интелект и т.н. - всичко в човека.
  ***
 През всичките години човекът твори, макар че не всички го осъзнават. Ще мине още много време, преди да се слеят полетата и процесът да стане единен. Все още човешките същества не са напълно готови. Сега тече процес на подготовка. Има много тайни, които ще разкрият части от Вселената. Тя не е безлюдна.  Съществуват и други същества подобни на човека, но те все пак са различни от него.
 Доколко ще се реализира енергийният потенциал на душата, зависи от творческите ѝ способности на Земята и в другото ѝ измерение. Именно това е целта – творчеството! Затова тези, които се занимават с изкуство на Земята имат голямо преимущество пред другите човешки същности, защото те възприемат директно енергията и я вплитат в различните си произведения. При тях процесът е много силен и върви почти непрекъснато. Те, както казвате вие, имат „муза“. А останалите по-трудно осмислят от тази гледна точка, защото имат много малък потенциал за творчество, и ако нямат вътрешния порив – нашепването на душата, всичко може да си остане на ниво проект, без реализация.
  ***
 Знаейки основната задача за развитието си, душата твори и създава различни проекти на проявление в различни ситуации. Избира този вариант, който е най-близък до нея и нейното духовно търсене, така че когато дойде моментът да се въплъщава, тя има известна готовност за това. Но винаги има изненади, както в енергийните полета на Вселената, така и на Земята.
Движението е целта, а с него и трансформацията на енергийните полета, в които душата влиза и напуска, градейки своята част от пъзела. Тя се осланя на миналия си опит и на възможностите си за творчество. То е в основата на революционния процес за развитие на душата на Земята, а и в отвъдното, в другите измерения на Вселената.
  ***
 Духът е основата на всичко, което вече съществува при вас на Земята и в Космоса. Той е главният потенциал за всичко, което душата ще гради и разгражда впоследствие. Дух, душа и тяло са неизбежно свързани в нивото земно, така че да може да се изпълнява оная програма, създадена от Твореца. Именно Той създава Духа, който ще помага на душата и човешкото същество в реализацията им.
Духът обхваща всичко, прониква във всичко, той е като океан от енергия, вибриращ навсякъде. Няма друга по-висша субстанция от него. Жив, неуловим за вас, всепроникващ, той е самият Бог. Частица от него е във всяко човешко същество на Земята.
Докато сте тук, на Земята, вие се свързвате с Бог по начин, различен от тези в другите измерения. А и не всеки успява, трябва фина настройка, подходяща за всяка душа, така че когато е в процеса на т.нар. връзка, човешкото същество да успее да отсее истинския контакт от лъжливия. Все пак има и други същности, които се шегуват с човешките същества, като се представят за Бог.
  ***
 Мирът не е нещо имагинерно, той е всъщност обективен по отношение на тялото. Той се внася като че ли отвън, но всъщност е процес вътрешен, подготвен с участието на душата.
 Много хора си мислят, че когато медитират, го достигат и че това е самият процес на създаване на покоя. Но това не е така. Нишката, която свързва много животи на душата е всъщност основният компонент на процеса. Няма как ако вече си преминал в отвъдното, да промениш или да създаваш състояния на покой на Земята. Случва се само когато човек съществува във физическо тяло и то осигурява базата за вътрешния мир.
... 
Мирът и за душата, и за човешкото същество е всъщност разбирането на процеса на съществуване, осмислянето, реализирането на личната програма. Връзката не е конкретна, но е съществена. Няма мир без осъзнаване, както няма радост без болка.
  ***
 Любовта е изворът на благоденствие, на успокоение, на съпричастност. Тя извира от първоизточника и се разпръсква във Вселената. Всеки е достъпен за нея. Няма беден, богат, бял, черен човек. Бог обича всички и това е главното. Дано и всички осъзнаят и заобичат Бог безрезервно. Прошката е важна сега, а не утре. Утре може да няма за едни или други. Ето защо още днес прощавайте – гласно или не, пред човека или не. Но прощавайте!
  ***
  Чувствата са част от дълбочинния процес на духовно пречистване и те са много значими за човека на този му етап на развитие. Ако ги нямаше, щеше да липсва материалната линия за гениалния преход на душата. Тя успява да ги пренесе през „вековете“, така дори и в следващи прераждания, тя се ръководи понякога от вече преживени чувства, ако се появи подобна ситуация, а такава неминуемо идва.  
  ***
 Развитието на процесите на осмисляне на вашия живот ще ви водят към пълно осъзнаване, че нищо тук не е вечно, че всичко е според вашето ниво на развитие и то се променя, но единствено любовта е постоянна величина. Може само да се увеличи енергията ѝ и да се осъзнае по-пълно.
Ролята на висшите сили е именно тая, да разбунят духовете човешки и да внесат повече енергия, да засилят любовта, а от там и творчеството на всеки един от вас. Водят ви и в сегашния процес на трансформация и реализация на духовния ви потенциал. Но вие дори и не подозирате за това. Време е да се махне завесата и да научите „новите стари“ истини за съществуването и Бог. Връзките между вас самите ще се засилват според общия фонд на енергия (любов),
а други същности ще претърпят трансформации за приемане на любовта, част от която по някакъв начин са загубили по пътя си.
Дава ви се шанс за нов, прекрасен, смислен, истински, одухотворен живот в тяло, което не е било досега. Ако успеете, ще видите новите енергийни промени не след дълго. Ако ли не – ще трябва да се простите с физическото си тяло. То няма да издържи на новото енергийно натоварване. Така че процесът на трансформация е тук и тече с пълна сила. Любовта е най-великият океан с най-мощна енергия за душата ви. Само трябва да се потопите изцяло в него и тогава ще „оздравеете“ от всички неизлечими за вас болести.
  ***
 „Децата са част от земния път на човешката душа. Чрез тях именно тя влиза в ролята на учител за своите деца, а те от своя страна също учат родителите си. Тече двупосочен модел на общуване между родители и деца, не само във физически план, а и в духовен. Всяка душа знае защо се среща с другата. Но за самия човек това не е осъзнат процес. Рано или късно родителите осъзнават голямата помощ на своите деца. Те вървят заедно в духовно и физическо измерение, до момента на задействане на програмата за пълно и осъзнато общуване.
 Докато са заедно, те градят общия фонд на енергийно развитие и процесът става непосредствен и за двете страни. Самите житейски ситуации развиват и децата, и родителите им. Няма почивен ден в техните взаимоотношения и тук на земно ниво, и отвъд Земята. Всичко продължава с нова сила и енергия, но вече на друго, много по-различно ниво. Докато на Земята може да има промени и от двете страни, то в другото измерение само се изглаждат вече получените резултати от съвместния им път на Земята.
 В духовното измерение няма „лъжи“, „интриги“, „борба“, „влияние“ и каквото си помислите на земен план. Всичко това отпада във финия свят на душите извън Земята. Градежът е вече моментен и само чисто енергиен, но прилича на земния по самите действия, без да има материален израз и последствие, както на Земята се случва това.


СВЕТЛИНА ОТВЪД ЗЕМЯТАСВЕТЛИНА ОТВЪД ЗЕМЯТА

Кратък пътеводител 

Ченълинг от Мелхизедек


Издателство ALEGZANDER
София, 2016
Художник:  Cyril Stain ©
Дизайн корица: Емил Милев
Всички права запазени © Изданието (тази книга) като цяло, както и нито една част от него, не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, съхранявана в цифрова/информационна база данни, копирана или предавана с каквито и да са технически средства – електронни, механични, фотокопирни (хелиографски), записващи или други, без предварително писмено разрешение на „АЛЕГЗАНДЕР“ ООД.

ВЪВЕДЕНИЕ


        Аз съм Мелхизедек – същност енергийна, която е най-близо до Бога и нося много информация, сила, светлина и мъдрост, както и любов, естествено.
   
Не съм бил на Земята, както пише в друга информация за мен. По-скоро съм съдействал на други енергийни същности да се въплътят и помагат на земно ниво, на вас – човеците. 
Трудно е за вярване и не е лесно за обяснение на земно ниво. Мога да съществувам едновременно и на повече места, защото това е една от възможностите ми като избраник на Бог, т.е. нещо като „заместител“ за всички онези човешки същества, които не са достигнали по-високо енергийно ниво и се нуждаят от информация, подкрепа, вяра и много упование, за да израснат в духовен план, а не само във физически.

Нося истината в себе си и тя е главното, което ме ръководи в „работата ми“. Тази истина идва от „сърцето на Бог“ и е дадена чрез мен на всички вас, мили мои „братя“ и „сестри“ от планетата Земя.

Помагам ви чрез други просветлени същности, реализирали се на материално ниво, т.е. във физическо тяло на Земята.

Наречената отгоре Амели Симон е част от проекта за всеобщо духовно израстване. Тя ще ви предава всякаква информация, която ви е необходима за вашето развитие във всички сфери на живота. 

Не се страхувайте, не се съмнявайте, а вярвайте и случвайте „живота си“, т.е. програмата на душата.

Очакват ви най-прекрасните предизвикателства и промени. 

Дерзайте, с вас съм, аз – Мелхизедек - наместникът на Бог в грандиозния му План за трансформация и прогрес.

Обичам ви и ви подкрепям.

                                                                                                              Вечно ваш: Мелхизедек

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА


Copyright © 2016 by Amelie Simon
LIGHT BEYOND THE EARTH
A Brief Guide
Channeling by Melchizedek

 художник Cyril Stain

I. За човека и неговата същност

II. За силата на ума, разума, връзката с душата по пътя на усъвършенстване на човешката личност

III. За смисъла на човешкия живот тук, на Земята и реализацията на енергийния потенциал в различните измерения

IV. За ролята на висшите сили за развитието на душата на Земята и в отвъдното
                                                                                                                                                                                                                  
V. Духът, душата и връзката им със Земята

VI. За мира, душата и възхода           

VII. За силата на прошката в човешкото земно превъплъщение и ролята за издигането на душата в по-високо измерение

VIII. За звездите, планетите и връзката им с душата, за усъвършенстване на самия човек тук, на Земята и в отвъдното

IX. За слънчевата енергия, вливаща се в Земята, и слънчевата енергия, вливаща се в душата

X. За силата на чувствата, знаците на съдбата и възхода на душата

XI. За борбата между доброто и „злото“ на земен и извънземен план с цел усъвършенстване на душата и човешкото същество като цяло

XII. За новия ред на Земята, за плана на Бог за другите измерения

XIII. За любовта между хората в земното измерение и безкрайната връзка на духовно ниво между тях

XIV. Развитието на творческия потенциал у човека на Земята и този на неговата същност отвъд нея

XV. Развитието на душата на човека в условията на енергиен преход на Земята и в другите измерения

XVI. Смисълът на земните връзки между хората за осмисляне и реализация програмата на всяка душа на Земята

XVII. Ролята на децата за израстване на душите на родителите и на самите деца на земно ниво и връзката с другите измерения

XVIII. Въпросът за смъртта като физически акт и в духовен аспект

XIX. За искрата в сърцата и искрата в душата отвъд Земята

XX. Перспективата за развитие на Земята и перспективата за развитие извън нея

XXI. За разликите в съдбите на хората тук, на Земята и действието на космичните закони в другите измерения върху тях

XXII. Ролята на духа за развитието на творческото начало у човека и последващото творене в другото духовно измерение

XXIII. За несполучливите избори, които човек прави тук на Земята, и влиянието, което оказват те върху последващото му развитие върху духовните сфери

XXIV. Ролята на речта за развитието на човека на Земята и космическите символи - езика на Вселената и Бог

XXV. Ролята на контакта на човешкото същество с третоизмерните енергийни същности, населяващи планетата Земя за всеобщото развитие

XXVI. Паралелните реалности – основа за връзката на човека с другите духовни същности

XXVII. Силата и славата за развитието на човека в борбата му за преодоляване на егото и развитие на състрадание и любов

XXVIII. Силата на Първоизточника в творческия процес на човека на Земята и последващо творене в другото измерение

XXIX. Посланиците на Бог – помощници на човешките същества на Земята

XXX. Връзката на Земята с другите светове и значението ѝ за всеобщото развитие по плана на Бог


XXXI. Краят на една илюзия – началото на творческа промяна в човешкото същество

ЗА АВТОРА

   Амели Симон е автор на езотерическа литература. За съставянето на „своите“ творби използва метода ченълинг. Неин източник е Мелхизедек.
   Известна е с книгата си „СВЕТЛИНА ОТВЪД ЗЕМЯТА“ Кратък пътеводител Ченълинг от Мелхизедек, представена у нас от издателство Алегзандер.
         
     Амели Симон не би искала да се фокусираме върху нейната персона. Не желае публичност.
      Родена е на Стария континент.
    Искрите в очите ѝ кореспондират с огъня от страниците на нейните книги.
     Зад силното ѝ излъчване се крият трудни житейски моменти, които са способствали за отключването на тази нейна дарба и сензитивност. Това се случва не без участието и на вътрешния ѝ подтик.
      В посланията, които е получила за себе си, е записано, че е „лечител на душата“.
      По образование е педагог, психолог. Дълги години е работила и с деца.

      Книгата може да се закупи от Хеликон и други книжарници.

                 "

    Благодаря за вярата и подкрепата на Мелхизедек и другите светли същности, както и на истинските ми приятели, благодарение на които случвам мисията на живота си!
Желая на всички много любов и светлина по пътя!                                                    Амели Симон  

Copyright © 2016 by Amelie Simon
LIGHT BEYOND THE EARTH
A Brief Guide
Channeling by Melchizedek